Integrácia Navigácia Multimédia


ZENEC jednotky prinášajú najnovšie technológie v (takmer) do každého vozidla. Vďaka presnému prevdeniu rámečku ZENEC jednotka dokonale zapadá do palubnej dosky vášho vozidla. S pripojením na CAN-Bus systému vášho automobilu ZENEC jednotky zabezpečia technickú integráciu s optimálnym spôsobom. ZENEC "najlepší vo svojej triede" navigačné riešenie je založené na rýchly výpočet trasy a na báze update, ktorý môže byť aktualizovaný veľmi ľahko a za nízke náklady v budúcnosti. ZENEC jednotky prehrávajú takmer všetky dostupné média z rôznych zdrojov - vďaka Gracenote si môžete zoradiť hudbu v súlade s vašou náladou.